Kronen en bruggen

Kroon

Wanneer u een beschadigde, verkleurde of gebroken tand of kies heeft, kan een kroon een mooie oplossing voor u zijn. Een kroon is een vaste vervanging van het zichtbare gedeelte van een tand of kies. De porseleinen kroon heeft de kleur en vorm van een natuurlijke tand. Wanneer u een tand of kies mist of als zowel uw tand als tandwortel zijn beschadigd, is er de mogelijkheid eerst een implantaat te plaatsen waarop de kroon kan worden bevestigd.
Eerste stap: Uw tand of kies wordt onder verdoving bijgeslepen, nadat dit is gedaan worden er afdrukken van de tand of kies gemaakt. Deze afdrukken zijn noodzakelijk zodat het tandtechnisch laboratorium een passende kroon kan maken. U krijgt een noodkroon om de tand of kies gedurende de periode tot de definitieve oplossing klaar is op zijn plek te houden.

Tweede stap: De kroon wordt als een kapje over uw tand of kies geplaatst.

Kroon

Brug

Wanneer u één of meerdere tanden mist, is een tandheelkundige brug een mooie oplossing voor u. Een brug bestaat uit een vaste combinatie van drie of meer elementen aan elkaar. Een brug omspant het deel waar uw tand of kies ontbreekt en wordt aan weerszijden hiervan bevestigd aan de aangrenzende tanden. Omdat deze aangrenzende tanden als steunpilaren voor de brug dienen, is een aanpassing nodig in de vorm van twee kronen. Net als bij kronen, wordt ook een brug in de juiste kleur op maat gemaakt en is het een vaste vervanging. Daardoor vormt het één geheel met de rest van uw gebit.

Eerste stap: Uw tanden of kiezen worden onder verdoving bijgeslepen, nadat dit is gedaan worden er afdrukken van de tanden of kiezen gemaakt. Deze afdrukken zijn noodzakelijk zodat het tandtechnisch laboratorium een passende brug kan maken. U krijgt een noodbrug om de tanden en kiezen gedurende de periode tot de definitieve oplossing klaar is op zijn plek te houden.

Tweede stap: De brug wordt als een kapje over uw tand of kies geplaatst.

 

Brug

Tarieven voor kroon- en brugwerk

Code
M/T*
Tarief
Prestaties
X10
€ 16,05
Kleine röntgenfoto
X21
€ 68,77
Kaakoverzichtsfoto
X22
€ 68,77
Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak
X24
€ 30,95
Schedelfoto
X25
€ 194,86
Maken meerdimensionale kaakfoto
X26
€ 57,31
Beoordelen meerdimensionale kaakfoto
Code
M/T*
Tarief
Prestaties
A15
€ 7,45
Oppervlakte verdoving
A10
€ 14,33
Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving
A20
€ Kostprijs
Behandeling onder algehele narcose
Code
M/T*
Tarief
Prestaties
R08
€ 68,77
Eenvlaks composiet inlay
R09
€ 131,82
Tweevlaks composiet inlay
R10
€ 171,94
Drievlaks composiet inlay
R11
€ 103,16
Eenvlaksinlay
R12
€ 160,47
Tweevlaksinlay
R13
€ 229,25
Drievlaksinlay
R14
€ 28,66
Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties
R24
€ 252,17
Kroon
R28
€ 68,77
Endokroon, indirect vervaardigd
R29
€ 51,58
Confectiekroon
R31
€ 57,31
Opbouw plastisch materiaal
R32
€ 57,31
Gegoten opbouw, indirecte methode
R33
€ 114,62
Gegoten opbouw, directe methode
R40
€ 171,49
Eerste brugtussendeel
R45
€ 85,97
Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel
R46
€ 57,31
Brugverankering, per anker
R49
€ 143,28
Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen
R50
€ 28,66
Metalen fixatiekap met afdruk
R55
€ 28,66
Gipsslot met extra afdruk
R60
€ 114,62
Plakbrug zonder preparatie
R61
€ 171,94
Plakbrug met preparatie
R65
€ 40,12
Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel
R66
€ 22,92
Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee
R70
€ 63,04
Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker
R71
€ 63,04
Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond
R72
€ 34,39
Vernieuwen schildje van plastisch materiaal
R73
€ 22,92
Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje
R74
€ 22,92
Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties
R75
€ 57,31
Opnieuw vastzetten plakbrug
R76
€ 28,66
Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon
R77
€ 28,66
Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element
R78
€ 68,77
Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie
R79
€ 114,62
Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie
R80
€ 28,66
Temporaire, eerste voorziening
R85
€ 11,46
Temporaire, volgende voorziening
R90
€ Naar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren.
Gedeeltelijk voltooid werk
  • * M/T = Aan deze prestatie zijn mogelijk extra materiaal- en techniekkosten verbonden.
  • ** = Voor meer informatie over de kosten van deze prestatie kunt u terecht bij uw zorgverlener.
  • = Bekijk alle tarieven
  • = Voor een actueel overzicht van de prijzen kunt u terecht op de website voor tandheelkunde van de overheid