Verzekering en behandelingen

De Codes en tarieven voor mondzorg behandelingen zijn landelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. De tarievenlijst geldt vanaf 1 juli 2015. Op www.vergelijkmondzorg.nl kunt U deze te allen tijde terug vinden.

Betalen

Het versturen van de facturen en de administratieve verwerking van betalingen hebben wij uitbesteed aan factoring bedrijf Infomedics.

Indien u bij CZ, Ohra of Delta Lloyd verzekerd bent wordt de behandeling rechtstreeks bij de CZ groep gedeclareerd, alle overige nota’s worden verstuurd via infomedics.

Begroting

Speciaal voor U hebben wij een speciaal software programma genaamd ZorgSom aangeschaft, zodat we u kunnen informeren over de kosten van een behandeling en wat u vergoed krijgt van u zorgverzekeraar.

U krijgt standaard een begroting mee bij behandelingen boven de 250 euro. De begroting is onder voorbehoud van tariefswijzigingen en eventuele complicaties bij de behandeling.  U kunt aan de informatie uit de begroting geen rechten ontlenen.

Wij kunnen aan de stoel direct het zorgbudget bepalen en hoe groot uw eigen bijdrage is vanuit de begroting. Zo hoeft U zelf geen contact meer op te nemen met uw zorgverzekering en kunt u alles uit uw budget halen! Handig en snel en openheid van zaken. Wilt U weten wat U vergoed krijgt neem dan contact met ons op.

Tarieven

Code
M/T*
Tarief
Prestaties
C11
€ 21,78
Periodieke controle
C13
€ 21,78
Probleemgericht consult
C22
€ 21,78
Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen
C28
€ 103,16
Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan
C29
€ 28,66
Studiemodellen t.b.v. behandelplan
C65
€ 57,13
Planmatig beslijpen van alle voortanden, per bovenof onderkaak
C80
€ 17,19
Mondzorg aan huis
C84
€ 45,85
Voorbereiding behandeling onder algehele narcose
C85
€ 21,78
Weekendbehandeling
C86
€ 21,78
Avondbehandeling
C87
€ 21,78
Nachtbehandeling
Code
M/T*
Tarief
Prestaties
X10
€ 16,05
Kleine röntgenfoto
X21
€ 68,77
Kaakoverzichtsfoto
X22
€ 68,77
Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak
X24
€ 30,95
Schedelfoto
X25
€ 194,86
Maken meerdimensionale kaakfoto
X26
€ 57,31
Beoordelen meerdimensionale kaakfoto
Code
M/T*
Tarief
Prestaties
M01
€ 12,85
Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten
M02
€ 12,85
Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten
M03
€ 12,85
Gebitsreiniging, per vijf minuten
M05
€ 25,79
Beslijpen en/of behandelen melkelement
M32
€ 17,19
Eenvoudig bacteriologisch onderzoek
M10
€ 27,63
Fluoridebehandeling, methode I
M20
€ 22,10
Fluoridebehandeling, methode II
M61
€ 25,79
Mondbeschermer
Code
M/T*
Tarief
Prestaties
A15
€ 7,45
Oppervlakte verdoving
A10
€ 14,33
Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving
A20
€ Kostprijs
Behandeling onder algehele narcose
Code
M/T*
Tarief
Prestaties
B10
€ 28,66
Introductie roesje (lachgassedatie)
B11
€ 28,66
Toediening roesje (lachgassedatie)
B12
€ 35,77
Overheadkosten roesje (lachgassedatie)
Code
M/T*
Tarief
Prestaties
V71
€ 24,07
Eénvlaksvulling amalgaam
V72
€ 38,40
Tweevlaksvulling amalgaam
V73
€ 49,86
Drievlaksvulling amalgaam
V74
€ 69,92
Meervlaksvulling amalgaam
V81
€ 35,53
Eenvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer
V82
€ 49,86
Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer
V83
€ 61,32
Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer
V84
€ 81,38
Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer
V91
€ 45,85
Eénvlaksvulling composiet
V92
€ 60,18
Tweevlaksvulling composiet
V93
€ 71,64
Drievlaksvulling composiet
V94
€ 91,70
Meervlaksvulling composiet
V15
€ 68,77
Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal
V30
€ 25,79
Fissuurlak, eerste element
V35
€ 14,33
Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting
V40
€ 5,73
Het polijsten van oude vullingen, het beslijpen van oude vullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament
V50
€ 11,46
Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje
V70
€ 11,46
Parapulpaire stift
V80
€ 20,06
Wortelkanaalstift
V85
€ 8,60
Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element
Code
M/T*
Tarief
Prestaties
E01
€ 21,78
Wortelkanaalbehandeling consult
E02
€ 40,12
Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult
E03
€ 31,52
Consult na tandheelkundig ongeval
E60
€ 45,85
Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel
E04
€ 46,74
Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkeltitanium instrumenten
E13
€ 103,16
Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal
E14
€ 149,01
Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen
E16
€ 194,86
Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen
E17
€ 240,71
Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen
E85
€ 14,33
Elektronische lengtebepaling
E19
€ 17,19
Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting
E66
€ 45,85
Wortelkanaalbehandeling van melkelement
E51
€ 34,39
Verwijderen van kroon of brug
E52
€ 28,66
Moeilijke wortelkanaalopening
E53
€ 40,12
Verwijderen van wortelstift
E54
€ 28,66
Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal
E55
€ 28,66
Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal
E56
€ 40,12
Voortgezette behandeling met iatrogene schade
E57
€ 28,66
Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie
E61
€ 80,24
Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting
E62
€ 51,58
Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting
E63
€ 45,85
Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch material
E64
€ 44,21
Afsluiting van open wortelpunt
E77
€ 57,31
Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal
E78
€ 28,66
Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal
E40
€ 28,66
Directe pulpa-overkapping
E42
€ 11,46
Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval
E43
€ 22,92
Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval
E44
€ 5,73
Verwijderen spalk
E45
€ 11,46
Aanbrengen rubberdam
E31
€ 114,62
Snij-/hoektand
E32
€ 160,47
Premolaar
E33
€ 206,32
Molaar
E34
€ 22,92
Aanbrengen retrograde vulling
E36
€ 80,24
Het trekken van een element met re-implantatie
E37
€ 68,77
Kijkoperatie
E86
€ 77,37
Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling
E87
€ 57,31
Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling
Code
M/T*
Tarief
Prestaties
E90
€ 45,85
Inwendig bleken, eerste zitting
E95
€ 17,19
Inwendig bleken, elke volgende zitting
E97
€ 71,64
Uitwendig bleken per kaak
E98
€ Kostprijs
Materialen voor thuisbleken
Code
M/T*
Tarief
Prestaties
R08
€ 68,77
Eenvlaks composiet inlay
R09
€ 131,82
Tweevlaks composiet inlay
R10
€ 171,94
Drievlaks composiet inlay
R11
€ 103,16
Eenvlaksinlay
R12
€ 160,47
Tweevlaksinlay
R13
€ 229,25
Drievlaksinlay
R14
€ 28,66
Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties
R24
€ 252,17
Kroon
R28
€ 68,77
Endokroon, indirect vervaardigd
R29
€ 51,58
Confectiekroon
R31
€ 57,31
Opbouw plastisch materiaal
R32
€ 57,31
Gegoten opbouw, indirecte methode
R33
€ 114,62
Gegoten opbouw, directe methode
R40
€ 171,49
Eerste brugtussendeel
R45
€ 85,97
Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel
R46
€ 57,31
Brugverankering, per anker
R49
€ 143,28
Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen
R50
€ 28,66
Metalen fixatiekap met afdruk
R55
€ 28,66
Gipsslot met extra afdruk
R60
€ 114,62
Plakbrug zonder preparatie
R61
€ 171,94
Plakbrug met preparatie
R65
€ 40,12
Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel
R66
€ 22,92
Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee
R70
€ 63,04
Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker
R71
€ 63,04
Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond
R72
€ 34,39
Vernieuwen schildje van plastisch materiaal
R73
€ 22,92
Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje
R74
€ 22,92
Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties
R75
€ 57,31
Opnieuw vastzetten plakbrug
R76
€ 28,66
Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon
R77
€ 28,66
Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element
R78
€ 68,77
Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie
R79
€ 114,62
Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie
R80
€ 28,66
Temporaire, eerste voorziening
R85
€ 11,46
Temporaire, volgende voorziening
R90
€ Naar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren.
Gedeeltelijk voltooid werk
Code
M/T*
Tarief
Prestaties
G01
€ 143,28
Uitgebreid functie-onderzoek (UFO)
G02
€ 91,70
Spieractiviteitsmeting en registratie
G03
€ 63,04
Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling
G61
€ 57,31
Instructie spieroefeningen
G62
€ 154,74
Occlusale spalk
G63
€ 229,25
Repositiespalk
G64
€ 28,66
Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties
G65
€ 315,22
Indirect planmatig inslijpen
G66
€ 51,58
Biofeedbacktherapie
G67
€ 63,04
Behandeling triggerpoint
G68
€ 45,85
Reparatie occlusale- of repositiespalk, met afdruk
G33
€ 57,31
Aanbrengen front/hoektandgeleiding
G69
€ 63,04
Opbeetplaat
G10
€ 85,97
Niet-standaard beetregistratie
G11
€ 85,97
Scharnierasbepaling
G12
€ 80,24
Centrale relatiebepaling
G13
€ 57,31
Protrale/laterale bepalingen
G14
€ 515,81
Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie
G15
€ 28,66
Toeslag voor het behouden van beethoogte
G16
€ 28,66
Therapeutische positiebepaling
G20
€ 55,26
Beetregistratie intra-oraal
G71
€ 286,56
Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)
G72
€ 28,66
Controlebezoek MRA
G73
€ 45,85
Reparatie MRA met afdruk
Code
M/T*
Tarief
Prestaties
H11
€ 42,98
Trekken tand of kies
H16
€ 32,09
Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant
H21
€ 5,92
Kosten hechtmateriaal
H26
€ 63,04
Hechten weke delen
H50
€ 57,31
Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling
H55
€ 17,19
Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling
H90
€ 57,31
Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B
H33
€ 68,77
Hemisectie van een molaar
H35
€ 68,77
Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap
H40
€ 51,58
Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak
H41
€ 34,39
Verwijderen van het lipbandje of tongriempje
H42
€ 68,77
Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting
H43
€ 91,70
Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting
H44
€ 63,04
Primaire antrumsluiting
H59
€ 80,24
Behandeling kaakbreuk, per kaak
H60
€ 80,24
Marsupialisatie
H65
€ 154,74
Primaire sluiting
H70
€ 80,24
Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak
H75
€ 154,74
Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak
H80
€ 108,89
Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak
H85
€ 183,40
Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak
Code
M/T*
Tarief
Prestaties
P60
€ 34,39
Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit
P65
€ 28,66
Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit
P17
€ 57,31
Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur
P10
€ 85,97
Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen
P15
€ 171,94
Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen
P16
€ 63,04
Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars
P18
€ 17,19
Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars
P34
€ 234,98
Frame kunstgebit, 1-4 elementen
P35
€ 320,95
Frame kunstgebit, 5-13 elementen
P31
€ 143,28
Wortelkap met stift
P32
€ 85,97
Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls
P33
€ 57,31
Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling
P40
€ 14,33
Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element
P45
€ 114,62
Noodkunstgebit
P21
€ 171,94
Volledig kunstgebit bovenkaak
P25
€ 229,25
Volledig kunstgebit onderkaak
P30
€ 372,53
Volledig kunstgebit boven- en onderkaak
P36
€ 28,66
Individuele afdruk zonder randopbouw
P14
€ 63,04
Individuele afdruk met randopbouw
P37
€ 34,39
Frontopstelling in aparte zitting
P27
€ 57,31
Reoccluderen
P28
€ 57,31
Naregistratie en remounten
P38
€ 63,04
Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur
P39
€ 85,97
Toeslag voor bepaling neutrale zone
P41
€ 28,66
Toeslag voor relinen van alginaatafdruk
P42
€ 28,66
Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling
P43
€ 34,39
Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen
P29
€ 45,85
Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit
P06
€ 40,12
Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak
P01
€ 40,12
Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak
P02
€ 85,97
Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak
P03
€ 57,31
Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder
P04
€ 85,97
Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw, per kaak
P70
€ 160,47
Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak
P07
€ 17,19
Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak
P08
€ 45,85
Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak
P56
€ 40,12
Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit, per kaak
P51
€ 40,12
Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak
P52
€ 85,97
Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak
P53
€ 57,31
Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak
P54
€ 85,97
Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, direct met randopbouw, per kaak
P57
€ 17,19
Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak
P58
€ 45,85
Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, met afdruk, per kaak
P78
€ 45,85
Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk, per kaak
P79
€ 45,85
Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk, per kaak
Code
M/T*
Tarief
Prestaties
T11
€ 151,88
Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus
T12
€ 166,21
Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus
T21
€ 30,95
Grondig reinigen wortel, complex
T22
€ 22,92
Grondig reinigen wortel, standaard
T31
€ 88,83
Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling
T32
€ 103,16
Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling
T33
€ 45,85
Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling
T41
€ 60,18
Beperkt consult parodontale nazorg
T42
€ 87,11
Consult parodontale nazorg
T43
€ 115,77
Uitgebreid consult parodontale nazorg
T44
€ 154,17
Complex consult parodontale nazorg
T60
€ 151,88
Evaluatieonderzoek met pocketstatus
T61
€ Kostprijs
Evaluatieonderzoek met parodontiumstatus
T70
€ 186,27
Flapoperatie tussen 2 elementen
T71
€ 286,56
lapoperatie, per sextant (één zesde deel)
T72
€ 343,87
Flapoperatie uitgebreid, per sextant ( één zesde deel)
T73
€ 57,31
Directe postoperatieve zorg, kort
T74
€ 154,17
Directe postoperatieve zorg, uitgebreid
T75
€ 149,01
Postoperatief evaluatieonderzoek met parodontiumstatus
T76
€ 71,64
Tuber- of retromolaarplastiek
T80
€ 123,22
Tandvleestransplantaat
T81
€ 100,30
Tuber- of retromolaarplastiek
T82
€ 52,49
Tandvleescorrectie, per element
  • * M/T = Aan deze prestatie zijn mogelijk extra materiaal- en techniekkosten verbonden.
  • ** = Voor meer informatie over de kosten van deze prestatie kunt u terecht bij uw zorgverlener.
  • = Bekijk alle tarieven
  • = Voor een actueel overzicht van de prijzen kunt u terecht op de website voor tandheelkunde van de overheid